ŻŁOBEK GŁOGOWO

Żłobek pracuje :

 • przez cały rok
 • od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem ustawowo wolnych dni świątecznych) od godz. 6:00do godz. 17:00


W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

 • zajęcia umuzykalniające, tzw. rytmikę (2 razy w tygodniu),
 • język angielski (2 razy w tygodniu),
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty grup teatralnych),
 • warsztaty edukacyjne z elementami kynoterapii Edu Zwierz


W ramach czesnego dzieci uczestniczą w: 

 • zajęciach umuzykalniających, tzw. rytmice (2 razy w tygodniu),
 • zajęciach z języka angielskiego (2 razy w tygodniu),
 • warsztaty edukacyjne z elementami kynoterapiiEduZwierz


Posiłki

Żłobek posiada własną kuchnię, w której przygotowywane są pełnowartościowe posiłki. Dzieci otrzymują w ciągu dnia posiłki według wskazanych norm opracowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia, są to:

 • I śniadanie
 • II śniadanie – zupa
 • obiad – II danie
 • podwieczorek


Dzieci mają ciągły dostęp do naturalnej wody mineralnej, gdyż w każdej sali znajduje się dystrybutor wody firmy „PiastPol”.

Bezpieczeństwo

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poprzez bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w przedszkolu od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela, aż  do momentu ich odbioru z przedszkola.

W tym celu :

 • przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy i instrukcje BHP i ppoż.,
 • posiadamy zamykane drzwi wewnętrzne, w celu uniknięcia przebywania w placówce osób postronnych oraz samowolnego opuszczenia budynku przez podopiecznych,
 • personel przedszkola uczestniczył w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • w trakcie zabaw dowolnych w sali nauczyciel oraz personel pomocniczy zwraca uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, oraz stan techniczny sprzętów znajdujących się w placówce, jak również na terenie przedszkolnym,
 • nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci., zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie,
 • nauczyciel  zwraca uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz ściśle współpracuje z rodzicami w zakresie odbioru dzieci, podopieczni opuszczają placówkę wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, tj. rodzica lub innej osoby wskazanej w pisemnym oświadczeniu.