Dyrekcja:

Robert Borkowski – 601-732-799
Rita Borkowska – 607-607-639

Telefony do oddziałów przedszkolnych:

ODDZIAŁ I “ELFIKI” – 781-156-394
ODDZIAŁ II “MOTYLKI” – 781-156-394

(telefony wyłącznie do kontaktu w sprawie dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola)

Adres e-mail:
przedszkole@teczowa-kraina.pl

Strona internetowa:

www.teczowa-kraina.pl
www.zlobek.teczowa-kraina.pl

Adres do korespondencji:

Niepubliczny Żłobek “Tęczowa Kraina”
ul. Borsukowa 12
87-123 Głogowo

Numer konta:

43 1600 1462 1029 1913 8000 0003

Dokonując płatności przelewem w treści należy podać imię i nazwisko dziecka oraz czego dotyczy płatność.